O nas

Nazywam się Katarzyna Semczuk, jestem licencjonowanym zarządcą nieruchomości spełniającym wszelkie wymogi jeśli chodzi o uprawnienia konieczne do wykonywania tego zawodu. Ponadto należę do Stowarzyszenia Zarządców i Pośredników w Obrocie Nieruchomościami w Opolu od samego początku jego istnienia. 

Firma STOKROTKA Zarządzanie Nieruchomościami, którą reprezentuję, istnieje na opolskim rynku od ponad 5 lat. W odróżnieniu od innych zarządców rozpoczynających swoją działalność – zdobywałam doświadczenie, pracując kilkanaście lat w innej firmie świadczącej takie usługi. W trakcie pracy zawodowej miałam okazję poznać słabe i mocne strony dużych firm obsługujących setki wspólnot mieszkaniowych, a także tych mniejszych, często jednoosobowych, pracujących dla kilku kontrahentów.

W naszej pracy staramy się udowodnić, że pozytywne cechy zarówno dużej, jak i małej firmy da się połączyć, co przekłada się bezpośrednio na zadowolenie naszych klientów.

Realizowane zadania każdorazowo dopasowujemy do indywidualnych potrzeb zleceniodawcy.

Do zakresu naszych obowiązków należy głównie:

 • przygotowanie projektów planów gospodarczych oraz perspektywicznych planów remontowych na podstawie zebranych materiałów, opinii branżowych specjalistów, zawsze z uwzględnieniem priorytetów klienta;
 • zarządzanie rachunkiem bankowym wraz ewidencją kosztów i przychodów;
 • opłacanie podatków i innych opłat publiczno -prawnych;
 • ubezpieczenie nieruchomości zgodnie z podjętymi uchwałami Wspólnoty;
 • organizowanie corocznych zebrań wspólnot mieszkaniowych;
 • zawieranie umów na dostawę mediów (energia elektryczna, energia cieplna, woda i ścieki);
 • zawieranie umów na usługi kominiarskie, sprzątnie nieruchomości wspólnej wraz z kontrolą ich należytej realizacji;
 • dbałość o bieżące wykonywanie przeglądów technicznych nieruchomości przez uprawnione osoby zgodnie z art. 62 Prawa Budowlanego;
 • prowadzenie książki obiektu budowlanego oraz dokumentacji wymaganej przez przepisy prawa budowlanego;
 • zapewnienie usuwania awarii i ich skutków na nieruchomości wspólnej przez specjalistyczne firmy;
 • zawieranie i negocjowanie umów na realizację zadań inwestycyjnych, remontowych i ścisła współpraca w trakcie wykonywania robót z przedstawicielami wspólnoty (zarządem, radą wspólnoty itp.);
 • w przypadku konieczności – zapewnienie nadzoru nad remontami głównymi przez osoby posiadające branżowe uprawnienia budowlane na wynegocjowanych warunkach;
 • pomoc i doradztwo w zakresie przepisów gospodarowania nieruchomościami
  (specjalistyczna obsługa prawna – w razie konieczności, przez zewnętrzny podmiot na wynegocjowanych warunkach).

Dotychczasowe doświadczenie wskazuje na rosnące oczekiwania klientów co do zarządcy. Reprezentowana przeze mnie Firma stara się realizować swoje zadania z zachowaniem najwyższych standardów, przy szczególnym uwzględnieniu:

 • dopasowania potrzeb i wymagań dotyczących poszczególnych nieruchomości (indywidualne podejście w zależności od istniejących problemów do każdej wspólnoty mieszkaniowej i każdego innego klienta);
 • jasności i przejrzystości rozliczeń dzięki księgowemu programowi komputerowemu uznanej na rynku firmy;
 • zapewnieniu racjonalnego gospodarowania funduszami poprzez zapewnienie minimalizacji kosztów utrzymania nieruchomości (np. negocjowanie korzystniejszych warunków z dostawcą ciepła po analizie zużycia energii i dobranych parametrów);
 • dbałości o jawność i przejrzystość ponoszonych wydatków na koszty zarządu i usługi zewnętrzne – gotowość do stałej współpracy w zakresie nadzoru nad finansami z wybranymi przedstawicielami wspólnoty mieszkaniowej; doradztwo w wyborze ewentualnej oferty kredytowej banku oraz w ubezpieczeniu nieruchomości;

Zadania, które realizujemy, to nie tylko praca zawodowa. To również nasza życiowa pasja. Staramy się nieustannie doskonalić i rozwijać, aby nadążać za nowymi trendami w branży oraz zmieniającą się rzeczywistością i uwarunkowaniami prawnymi. 

Priorytetem w naszej pracy jest indywidualne podejście do każdej nieruchomości oraz do potrzeb i problemów poszczególnych mieszkańców. W naszym przekonaniu gwarantuje to tylko współpraca z zarządcą, który posiada odpowiednią ilość obsługiwanych klientów, adekwatną do posiadanych możliwości.  

Dlaczego właśnie "STOKROTKA"? Bo kojarzy się ona ze szczęściem, zadowoleniem i zmianami na lepsze.

W swojej pracy dążymy do tego, aby tak postrzegano naszą firmę. Cieszymy się, że są już pierwsze tego efekty... 

Zapraszamy do współpracy! 

KONTAKT - Kliknij